Hizmetler

Mediaetik olarak ne yapıyoruz? Ne yapmıyoruz?

Ne Yapıyoruz?

Türkiye’nin önde gelen gazete ve dergilerinde çalışmış gazetecilerden ve uzun yıllar PR alanında yine en önde gelen ajanslarında yöneticilik görevlerinde bulunmuş kişilerden oluşan deneyimli ekibimizle, genç, dinamik, yaratıcı arkadaşlarımızla ülkemizin önde gelen kurum ve markalarına medya ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, etkinlik yönetimi, ürün ve markalarının halkla ilişkiler- iletişim çalışmaları hizmeti sunuyoruz.

 

Bir kurumun kimliğinden ve itibarının iletişim yönetiminden sorumlu olmanın bilincini taşıyarak, kurumun ürün ve hizmetleri için yüksek değer yaratıyoruz. İstekleri, ihtiyaçları, çıkarları ve özel ilgi alanları ile özleştiren; inanılır, güvenilir, bilgi ve etkileşim iletişimini kullanan toplam bir planlama, yürütme ve değerlendirme programı sürecini oluşturuyor ve uyguluyoruz.

 

Olası krizlere karşı hazırlıklı olmak ya da kriz döneminin olumsuz etkilerini en aza indirmek görevlerimiz arasında yer alıyor. Kriz dönemlerinde kurumu koruyarak, birlik ve STK’lar işbirlikleriyle örnek sosyal sorumluluk projeleri, sponsorluk yönetim hizmetleri gerçekleştirerek iletişim çalışmalarımızı yürütüyoruz.

 

Hizmet verdiğimiz kurum ya da kuruluşun muhatap olduğu ve olacağı bütün hedef kitleler ile iletişim ilişkilerini düzenliyoruz. Markanın satışını artırmak amacıyla pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlama faaliyetlerini destekleyen halkla ilişkiler uygulamalarını sunuyoruz.

Hedef kitlelerin kuruma karşı olan bilgi eksikliklerini bilgiye; ilgisizliklerini ilgiye ve de sempatilerini kurumsal kimliğe dönüştürecek iletişim çalışmalarını bir bütün içinde değerlendirerek iletişim yol haritalarımızı oluşturuyoruz.

 

Hizmet verdiğimiz kurum ve markaların güçlü kurum imajını yaratmak, konusunda uzman alanında lider olarak konumlandırmak, faaliyet alanındaki çalışmalarını, ataklarını, yurt içi, yurt dışı yatırımlarını duyurmak, var olan ve yeni ürünlerinin tanıtımını yapmak, tüketicinin ürüne ilgisini yaratmak, pekiştirmek ve güvenini kazanmak…

 

Ülkemizin önde gelen kurum ve markalarına medya-halkla ilişkiler, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, etkinlik yönetimi gibi hizmetleri için yüksek değer yaratan iletişim çalışmaları sunuyoruz.

 

Hizmet verdiğimiz kurum ve markaların güçlü kurum imajını yaratmak, konusunda uzman, alanında lider - öncü olarak konumlandırmak hedefiyle ilerliyoruz. Bu hedefe ilerlerken, iletişim çalışmalarımızı faaliyet alanındaki başarılarını, ataklarını, yurt içi, yurt dışı yatırımlarını duyurmak, var olan ve yeni ürünlerinin tanıtımını yapmak, tüketicinin ürüne ilgisini yaratmak, güveni oluşturmak pekiştirmek üzerine kurguluyoruz.

 

Hedef kitlelerin kuruma karşı olan bilgi eksikliklerini bilgiye; ilgisizliklerini ilgiye ve de sempatilerini kurumsal kimliğe dönüştürecek iletişim çalışmalarını bir bütün içinde değerlendirerek iletişim yol haritalarımızı oluşturuyoruz.

 

İstekleri, ihtiyaçları, faydaları ve özel ilgi alanları ile özleştiren; güvenilir bilgi ve etkileşim iletişimini kullanan toplam bir planlama, yürütme ve değerlendirme programı sürecini oluşturuyor ve uyguluyoruz.

 

Olası krizlere karşı hazırlıklı olmak ya da kriz döneminin olumsuz etkilerini en aza indirmek görevlerimiz arasında yer alıyor.

 

Birlik ve STK’lar işbirlikleriyle örnek sosyal sorumluluk projeleri, sponsorluk yönetim hizmetleri gerçekleştirerek iletişim çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Markanın ticari başarısını sağlayan pazarlama stratejileri ve faaliyetlerini destekleyen iletişim uygulamalarını sunuyoruz.

Ne Yapmıyoruz?

 

 

Bu ekip, doğru akla, doğru bilgiye, öngörülere dayalı olmayan; hedeflere ulaştıracak stratejileri geliştirmeden; iletişim yol haritalarını oluşturmadan hiçbir iş yapmadı. Ani gelişmelere ise hiç hazırlıksız yakalanmadı.

 

Copyright © Cogent 2013. All rights reserved. ngmtr.com